Historia Vero Testis Temporum. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin

Podtytuł: 32

Autorzy: red. Janusz Smołucha, Aanna Waśko, Tomasz Graff, Paweł F. Nowakowski

Data wydania: 2008

Ilość stron: 728

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-61033-18-9

Pozostałe informacje

Wyjątkowy prezent przygotowany przez przyjaciół, współpracowników i uczniów Profesora Krzysztofa Baczkowskiego z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. Tom mieści 46 artykułów, polskich i obcojęzycznych, które tematycznie odpowiadają zainteresowaniom badawczym Jubilata, zajmującego się sprawami Europy Środkowej, Polski i Krakowa na przełomie późnego średniowiecza i nowożytności. Przekrój tematyczny oraz charakter zebranych prac jest niezwykle różnorodny: opracowania tworzą swoistą mozaikę ujęć i zagadnień; tekstom analitycznym towarzyszą ujęcia syntetyczne. Księga została podzielona na cztery części odpowiadające czterem dziedzinom historii: polityce i ustrojowi, dziejom Kościoła i religijności, gospodarce oraz kulturze. Aktualnym refleksjom i ożywionym dyskusjom nad kształtem ustroju Polski towarzyszy analiza dawnych projektów jego reformy (Monarchia średniowieczna w Polsce i Europie). Przedstawione zostały koncepcje obrony chrześcijaństwa oraz działalność duchownych Stolicy Apostolskiej, a obok lokalne sprawy Kościoła w Polsce i funkcjonowanie średniowiecznych parafii (Duchowni i świeccy w Kościele średniowiecznym). W części Z dziejów gospodarczych średniowiecza poruszone zostały zagadnienia handlu międzynarodowego, zaplecza gospodarczego zamków województwa krakowskiego, prawa i przywileje szlachty oraz gospodarka ziemi krakowskiej. W interesujący sposób ujęto między innymi problem przynależności narodowej, filozofię wojen, a także znaczenie hołdu pokoronacyjnego w średniowieczu (Kultura, mentalność, idee). Wśród artykułów niezwykle cenne są edycje mało znanych materiałów źródłowych. Publikacja zawiera bibliografię prac prof. dr. hab. Kszysztofa Baczkowskiego.

Może spodoba się również…

 • Promocja
  Dodaj do koszyka

  Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła

  red. bp Grzegorz Ryś, Tomasz Gałuszka OP, Tomasz Graff

  Promocja! 30,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Ecclesia – Cultura – Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU

  red. Paweł Kras, Agnieszka Januszek, Agnieszka Nalewajek i Wojciech Polak

  35,00 
 • Wyczerpany
  Promocja
  Zobacz więcej

  Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych (t. I-II)

  red. Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek

  Promocja! 50,00