P. Kołpak, J. Kuska, “Na tropie archiwalnych tajemnic” Kraków 2022

Zagadnienia związane z szeroko pojętą archiwistyką i naukami pomocniczymi historii (np. kodykologia, księgoznawstwo, sfragistyka, heraldyka, paleografia czy neografia) uważane są za ekskluzywne i zamknięte w hermetycznym środowisku naukowym. Doświadczenie członków zespołu pracowni Digitalizacji i Inwentaryzacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zdobyte w czasie cyklicznych imprez (np. Małopolska Noc Naukowców) oraz w ramach prac nad promocją wyników badań projektów Sakralne Dziedzictwo Małopolski i Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej pokazało, że tematy te można pomyślnie upowszechniać również wśród dzieci i młodzieży. Przygotowany z tą myślą edukacyjny e-book (oraz uzupełniający go zeszyt ćwiczeń) ma w sposób przystępny i atrakcyjny wzbudzić u uczniów szkół podstawowych pierwsze refleksje dotyczące dziejów cywilizacji i kultury oraz historycznego znaczenia zabytków piśmiennictwa przechowywanych w archiwach. Autorzy wychodzą naprzeciw apelom psychologów dziecięcych o generowanie odpowiednich informacji inicjujących systematyczną refleksję dziecka nad otaczającym je światem.

Publikacja finansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” (nr projektu SONP/SP/513211/2021, kwota dofinansowania 51 750 zł, całkowita wartość projektu 57 500 zł)

Słowa kluczowe: