...

Anna Wyszyńska, “Płaszcz, czepiec i zbroja. O roli i znaczeniu stroju w sztuce końca XV i pierwszej połowy XVI wieku”, Kraków 2023