...

Piotr Kołpak, “Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów”, Kraków 2020

Publikacja została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.