Joanna Aksman, “Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów klas początkowych. W toku innowacyjnych warsztatów plastycznych Nauka – Sztuka – Edukacja na przykładzie badań eksperymentalnych “, Kraków 2021

Publikacja sfinansowana ze środków przeznaczonych na  działalność statutową Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach projektu badawczego nr WPiNH/DS/1/2018-KON” oraz Wydziału Psychologii i  Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach projektu badawczego nr WPiNH/PEDAG/SUB/1/2020-KON w dyscyplinie pedagogika.

Słowa kluczowe: