string(14) "sv_subpage.php"

Benedykt Zientara 1998

Benedykt Zientara (15 VI 1928 – 11 V 1983). Dorobek i miejsce w historiografii polskiej

Warszawa, 17 listopada 1998

Konferencja poświęcona profesorowi Benedyktowi Zientarze zbiegła się z siedemdziesiątą rocznicą jego urodzin i piętnastą rocznicą śmierci. Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego postanowiły uczcić pamięć wybitnego polskiego mediewisty i jednocześnie sprowokować naukową refleksję nad jego wkładem w rozwój myśli historycznej. W obradach wzięli udział historycy z różnych ośrodków akademickich Polski, głównie z Warszawy, Krakowa, Białegostoku i Poznania. Referaty zostały przygotowane przez młodych badaczy z Warszawy i Krakowa, członków i sympatyków naszego Towarzystwa. Tezy niektórych referatów wywoływały burzliwe dyskusje z udziałem obecnych na sali przyjaciół i współpracowników Profesora. W dniu sesji w Pałacu Kazimierzowskim UW została otwarta wystawa poświęcona Benedyktowi Zientarze, na której zgromadzono wiele cennych pamiątek po profesorze, udostępnionych m.in. przez Archiwum PAN i rodzinę. Komisarzem wystawy była Dominika Zielińska. Materiały z sesji ukazały się w książce o tym samym co konferencja tytule, pod redakcją Piotra Węcowskiego i Krzysztofa Skwierczyńskiego.

Program konferencji:

  • Marek Barański – Referat inauguracyjny
  • Krzysztof Kowalewski – Przemiany społeczno-gospodarcze w XIII wieku w ujęciu Benedykta Zientary
  • Maciej Wilamowski – Benedykt Zientara jako badacz więzi narodowych w średniowieczu
  • Aneta Pieniądz – Popularyzacja historii w dorobku naukowym Benedykta Zientary
  • Paweł Żmudzki – Człowiek przedmiotem historii, czyli biografia księcia Henryka Brodatego w ujęciu Benedykta Zientary
  • Maciej Zdanek – Religia, religijność, Kościół w twórczości Benedykta Zientary
  • Rafał Jaworski – Dawna Rosja w badaniach Benedykta Zientary
  • Henryk Samsonowicz – Podsumowanie obrad