Modus. Prace z historii sztuki

Od 2013 r. Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” jest wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z Historii Sztuki”. Periodyk został powołany w roku 1999 jako kontynuacja „Prac z Historii Sztuki”, wychodzących pierwotnie w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykuły, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej i większym formacie, niezmiennie jest bogato ilustrowane, a teksty opatrywane są streszczeniami anglojęzycznymi.

Od tomu 17. (2017) “Modus” jest wydawany zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, pod numerem e-ISSN 2545-3882. Egzemplarze elektroniczne dostępne są online na niniejszej stronie w zakładce “Otwarty dostęp” oraz na oficjalnej stronie czasopisma.

Tomy 18. i 19. ukazały się w podwójnej wersji językowej: polskiej i angielskiej dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma ” ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (umowa nr 606/P-DUN/2018).

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Modus. Prace z Historii Sztuki / Art History Journal, XXI, 2021

  35,00 
 • Nowość
  Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Modus. Prace z Historii Sztuki / Art History Journal, XX, 2020

  35,00 
 • Dodaj do koszyka

  Modus. Prace z Historii Sztuki / Art History Journal, XIX, 2019

  35,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Modus. Prace z Historii Sztuki / Art History Journal, XVIII, 2018

  35,00 
 • Promocja
  Dodaj do koszyka

  Modus. Prace z Historii Sztuki, XVII, 2017

  Promocja! 35,00 
 • Dodaj do koszyka

  Modus. Prace z Historii Sztuki, XVI, 2016

  36,00 
 • Promocja
  Dodaj do koszyka

  Modus. Prace z historii sztuki, XV, 2015

  Promocja! 25,00 
 • Promocja
  Dodaj do koszyka

  Modus. Prace z historii sztuki, XIV, 2014

  red. nacz. Andrzej Betlej

  Promocja! 25,00 
 • Promocja
  Dodaj do koszyka

  Modus. Prace z Historii Sztuki, t. XII-XIII, 2013

  red. nacz. Andrzej Betlej

  Promocja! 25,00 

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9