...
string(14) "sv_subpage.php"

O wydawnictwie

Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” funkcjonuje na rynku książki naukowej od 1998 roku. Z roku na rok umacniając swą pozycję branżową, dziś zasłużenie cieszy się opinią jednego z najrzetelniejszych wydawnictw naukowych w kraju. Profil wydawnictwa, początkowo mocno ukierunkowany na historię średniowiecza, z czasem został poszerzony, obejmując historię nowożytną i współczesną, teatr, historię sztuki, literaturę i psychologię. Wydawane przez nas publikacje to prace wybitnych autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Współpracują z nami zarówno osoby uznawane za autorytety naukowe w dziedzinie humanistyki (aktualni i wcześniejsi dyrektorowie instytutów, profesorowie, samodzielni pracownicy naukowi), jak i młodzi zdolni naukowcy, rozpoczynający swoje kariery zawodowe. Od dnia 18 stycznia 2019 roku wydawnictwo znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poziom I, 80 punktów).

Nasze publikacje cechuje różnorodność tematyczna i formalna. Mamy długoletnie doświadczenie w publikowaniu zarówno polsko-, jak i obcojęzycznych opracowań monograficznych, prac zbiorowych, w przygotowywaniu edycji źródłowych tekstów, także bilingwicznych, i ikonografii. Szczególne miejsce wśród naszych wydawnictw zajmują wysoko cenione w kręgach naukowych serie wydawnicze i periodyki będące zarówno projektami własnymi, jak i realizowanymi dla innych instytucji:

 • „Krakow Historical Monographs”
 • „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae”
 • „Polski Słownik Biograficzny”
 • „Quaestiones Medii Aevi Novae”
 • „Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu”
 • „Maiestas – Potestas – Communitas”
 • „Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta”
 • „Studia z Historii Sztuki Dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego
  w Krakowie”
 • „Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana”
 • „Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783”
 • „Modus. Prace z Historii Sztuki”
 • „Studia Jagiellonica”
 • „Fontes Iuris Polonici”
 • „Dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – biblioteka nauczyciela”
 • „Studia i materiały do dziejów polskiego hospicjum i kościoła św. Stanisława w Rzymie”

Tym, co zdecydowanie wyróżnia nasze książki i zachęca autorów do powierzania nam swoich tekstów, jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski ich przygotowania oraz międzynarodowa dystrybucja. Profesjonalny zespół redakcyjny zapewnia:

 • rzetelną redakcję merytoryczną i językową tekstów
 • starannie przygotowany projekt typograficzny publikacji
 • łamanie i skład spełniające najwyższe standardy edytorskie
 • niebanalne projekty graficzne okładek
 • krajową i zagraniczną dystrybucję książek, zapewniającą ich wprowadzenie do krajowego i międzynarodowego obiegu naukowego

Publikacje realizowane przez wydawnictwo są w większości przypadków dotowane, ale podejmowaliśmy również własne inicjatywy wydawnicze. Nie prowadzimy działalności komercyjnej, a mimo to, dzięki własnej dystrybucji i promocji książek, z naszymi wydawnictwami staramy się dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Prowadzimy bezpośrednią współpracę z wieloma księgarniami i hurtowniami, a dzięki stronie internetowej Czytelnicy mogą zamawiać książki bezpośrednio w wydawnictwie, po bardzo atrakcyjnych cenach.

Dysponując doświadczonym i kompetentnym zespołem redakcyjnym, wciąż rozszerzamy swoją działalność, zapewniamy autorom kompleksową obsługę edytorską i dystrybucyjną – od podejmowania starań o granty i dotacje, przez prowadzenie całego procesu wydawniczego, po dystrybucję i działania promujące, podejmowane zarówno w mediach tradycyjnych, jak i Internecie.

O pozycji naszego wydawnictwa w środowisku naukowym najlepiej świadczą nagrody, którymi były honorowane wydawane przez nas książki. Poniżej wymieniamy najważniejsze z otrzymanych przez naszych autorów wyróżnień: