O wydawnictwie

Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” zaistniało na rynku książki historycznej w 1998 r. Z roku na rok utrwalało na nim swoją pozycję i dziś zasłużenie cieszy się opinią jednego z najlepszych wydawnictw naukowych w kraju, cieszącego się renomą również za granicą. Od dnia 18 stycznia 2019 r. wydawnictwo znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poziom I, 80 punktów).

Profil wydawnictwa, początkowo mocno ukierunkowany na historię średniowiecza, w kolejnych latach stopniowo rozszerzał się – obecnie obejmuje historię nowożytną i współczesną, historię sztuki, literaturoznawstwo, teatrologię, a także psychologię, pedagogikę i medioznawstwo.

Szczególne miejsce w ofercie wydawnictwa zajmują wysoko cenione w środowisku naukowym tak polskim, jak i za granicą, serie wydawnicze oraz periodyki.

 • „Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta”
 • „Fontes Iuris Polonici”
 • „Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783”
 • „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae”
 • „Krakow Historical Monographs”
 • „Modus. Prace z Historii Sztuki”
 • „Polski Słownik Biograficzny”
 • „Quaestiones Medii Aevi Novae”
 • „Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu”
 • „Studia Jagiellonica”
 • „Studia z historii sztuki dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie”

 

Tym, co zdecydowanie wyróżnia nasze książki i zachęca autorów do powierzania nam swoich tekstów, jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski ich przygotowania oraz międzynarodowa dystrybucja. Profesjonalny zespół redakcyjny zapewnia:

 • rzetelną redakcję merytoryczną i językową tekstów
 • starannie przygotowany projekt typograficzny publikacji,
 • łamanie i skład spełniające najwyższe standardy edytorskie
 • niebanalne projekty graficzne okładek
 • krajową i zagraniczną dystrybucję książek, zapewniającą ich wprowadzenie do krajowego i międzynarodowego obiegu naukowego.

 

O pozycji naszego wydawnictwa w środowisku naukowym najlepiej świadczą nagrody, którymi były honorowane wydawane przez nas książki. Poniżej wymieniamy najważniejsze z otrzymanych przez naszych autorów wyróżnień: