...

Masza Sitek, “Hans Süss von Kulmbach Norymberski malarz-przedsiębiorca i jego dzieła w Polsce”, Kraków 2023