Projekty badawcze

W ostatnich latach Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana” koncentruje się na realizacji projektów wydawniczych obejmujących publikację wykonanych już prac badawczych. Wśród nich należy zwrócić uwagę na serie wydawnicze o charakterze edytorsko-słownikowym, których Towarzystwo jest wydawcą bądź współwydawcą w ramach grantów finansowanych przez różne instytucje:

  • Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, tomy: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, wydawnictwo wielojęzyczne (polski, niemiecki, ukraiński), finansowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki numer 2011/01/B/HS3/00791;
  • Liber Vetustissimus Gorlicensis. Najstarsza księga miejska zgorzelecka 1305–1416 (1423), tomy: 1 i 2, wydawnictwo dwujęzyczne (polski, niemiecki), finansowane w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0105/NPRH3/H12/82/2014;
  • Księgi kryminalne miasta Krakowa, części: 1 i 2, finansowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki numer DEC-2011/03/B/HS5/00654
  • Inwentarze katedry i skarbca katedry krakowskiej, tomy 1, 2, finansowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M. w Krakowie na Wawelu
  • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, zeszyty: IV/1, 2, 3, 4, V/1, V/2, finansowane w ramach grantów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
  • Polski słownik biograficzny, finansowane w ramach grantów Instytutu Historii PAN, zeszyty 208–214 i kolejne;
  • Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, tomy 1–5, tom 5 finansowane w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Wszyscy członkowie Towarzystwa są aktywnymi naukowcami o bogatym dorobku naukowym, obejmującym liczne prace opublikowane w ostatnich dwóch latach, lecz afiliowanych przy ośrodkach naukowych, w których pozostają obecnie zatrudnieni.

W okresie wcześniejszym Towarzystwo podejmowało własne przedsięwzięcia naukowe. Wynikały one z założeń stojących u podstaw powołania tej instytucji, której celem jest organizacja prac badawczych w zakresie nauk historycznych, jak też wspieranie i promowanie działalności naukowej młodych polskich badaczy.