Ecclesia – Cultura – Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana siostrze Profesor urszuli Borkowskiej OSU

Data wydania: 2006

Ilość stron: 832 + 19 ilustracji, 2 mapy, 1 tablica genealogiczna

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 83-88385-83-6, 978-83-88385-83-4

Pozostałe informacje

Zbiór 60 artykułów ofiarowany przez przyjaciół, kolegów i uczniów Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU. Ich autorami są wybitni historycy polscy i zagraniczni. Dedykowane Jubilatce szkice obejmują chronologicznie przede wszystkim schyłek średniowiecza i początek czasów nowożytnych (XV-XVI w.), nie ograniczając się przy tym do zagadnień polskich, ale poświęcając uwagę również Litwie, Węgrom, Czechom, Rusi, Państwu Krzyżackiemu. Rozpiętość tematyczna jest wyjątkowo duża, a przez to niezwykle bogata: od prezentacji mało znanych materiałów źródłowych (rachunki kapitulne, ustawy synodalne, komputy) po syntetyczne wnioski o kulturze religijnej. Wyróżniającym się wątkiem jest obecność Kościoła – w życiu kulturalnym, politycznym i gospodarczym Polski oraz innych krajów Europy Środkowej. Jego strukturom, działalności przedstawicieli, życiu codziennemu i podstawom materialnym poświęcono część pierwszą publikacji: Ecclesia – institutiones et homines. W części drugiej – Vita religiosa – skoncentrowano się na średniowiecznych i wczesnonowożytnych przejawach duchowości, dostrzeganych przez badaczy w ruchu pielgrzymkowym, dworskiej celebrze, karaniu grzeszników czy działalności pisarskiej. Praeclara stirps Jagiellonica to obszerny dział o Jagiellonach. Analizom ich działalności publicznej, w tym budowlanej, towarzyszą ciekawe refleksje o pobożności i religijności członków tej dynastii. Głównym bohaterem części Ad historiae cognitionem jest Jan Długosz i jego warsztat historyka. Znalazły się tu także szkice poświęcone aktywności innych kronikarzy. Księgę zamyka dział Litterea et imago – o rzadkich i interesujących zabytkach sztuki piśmienniczej, architektury i malarstwa.

Istnieje możliwość zakupu tomów
archiwalnych (każdy w cenie 5,00 zł):
vol. 1 (1996), Principles and Ideology of Government

vol. 2 (1997), Religious Communities and Corporations in Central Europe 10th-15th Century

vol. 3 (1998), Foreign Experts

vol. 4 (1999), Peace and War

vol. 5 (2000), 10th Century. Roma, Galia, Germania, Sclavinia

vol. 6 (2001), Medieval Properties

vol. 7 (2002), Longue Durée

Zobacz pozostałe tomy serii:
vol. 8 (2003), Intelectual Milieu

vol. 9 (2004), Family

vol. 10 (2005), Zones

vol. 12 (2007), Historiography

vol. 13 (2008), Palatium, Castle, Residence

vol. 14 (2009), Cultus Sanctorum (Cults, Saints, Patronage, Historiography)

vol. 15 (2010), Reading, Writing and Communicating

vol. 16 (2011), Frontiers and Borderlands