Ecclesia – Cultura – Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU

35,00 

Brak w magazynie

Data wydania: 2006

Ilość stron: 832 + 19 ilustracji, 2 mapy, 1 tablica genealogiczna

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 83-88385-83-6, 978-83-88385-83-4

Pozostałe informacje

Zbiór 60 artykułów ofiarowany przez przyjaciół, kolegów i uczniów Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU. Ich autorami są wybitni historycy polscy i zagraniczni. Dedykowane Jubilatce szkice obejmują chronologicznie przede wszystkim schyłek średniowiecza i początek czasów nowożytnych (XV-XVI w.), nie ograniczając się przy tym do zagadnień polskich, ale poświęcając uwagę również Litwie, Węgrom, Czechom, Rusi, Państwu Krzyżackiemu. Rozpiętość tematyczna jest wyjątkowo duża, a przez to niezwykle bogata: od prezentacji mało znanych materiałów źródłowych (rachunki kapitulne, ustawy synodalne, komputy) po syntetyczne wnioski o kulturze religijnej. Wyróżniającym się wątkiem jest obecność Kościoła – w życiu kulturalnym, politycznym i gospodarczym Polski oraz innych krajów Europy Środkowej. Jego strukturom, działalności przedstawicieli, życiu codziennemu i podstawom materialnym poświęcono część pierwszą publikacji: Ecclesia – institutiones et homines. W części drugiej – Vita religiosa – skoncentrowano się na średniowiecznych i wczesnonowożytnych przejawach duchowości, dostrzeganych przez badaczy w ruchu pielgrzymkowym, dworskiej celebrze, karaniu grzeszników czy działalności pisarskiej. Praeclara stirps Jagiellonica to obszerny dział o Jagiellonach. Analizom ich działalności publicznej, w tym budowlanej, towarzyszą ciekawe refleksje o pobożności i religijności członków tej dynastii. Głównym bohaterem części Ad historiae cognitionem jest Jan Długosz i jego warsztat historyka. Znalazły się tu także szkice poświęcone aktywności innych kronikarzy. Księgę zamyka dział Litterea et imago – o rzadkich i interesujących zabytkach sztuki piśmienniczej, architektury i malarstwa.

Pozostały ostatnie egzemplarze z drobnymi zabrudzeniami/zadrapaniami okładki.