Czasopismo Modus – Tom XX (2020)

Od 2013 r. Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” jest wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z Historii Sztuki”. Periodyk został powołany w roku 1999 jako kontynuacja „Prac z Historii Sztuki”, wychodzących pierwotnie w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykuły, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej i większym formacie, niezmiennie jest bogato ilustrowane, a teksty opatrywane są streszczeniami anglojęzycznymi.

Numer czasopisma dostępny on-line

Tom XX (2020)

Pełny tekst

Spis treści / Table of Contents [PL/EN]

Justyna Kamińska Kościół podominikański w Poznaniu – uwagi na temat pierwotnego układu przestrzennego i dekoracji architekt0onicznej / Post-Dominican church in Poznań – remarks on the original spatial layout and architectural decorations [PL/EN]

Joanna Kazubowska Dwaj książęta i moda. Studium wartości poznawczej strojów i tkanin w malarstwie na przykładzie portretów autorstwa Bartłomieja Strobla (1591–ok. 1647) / Two princes and the fashion. Study of the informative value of costumes and fabrics in painting, as illustrated with the portraits by Bartłomiej Strobel (1591–ca. 1647) [PL/EN]

Anna Markiewicz „Różne sztuki wód” i Bernini. Wersal Ludwika XIV w relacjach polskich podróżników (1661–1715) / “Various water arts” and Bernini. The Versailles of Louis XIV in the accounts of Polish travellers (1661–1715) [PL/EN]

Julianna Karp Zarys problematyki ukazywania modlitwy świętych w sztuce nowożytnej / An outline of issues pertaining to representations of saints at prayer in the art of the early modern era [PL/EN]

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM Inwentarz kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Sokalu z 1833 roku / 1833 Inventory of the Bernardine church and monastery in Sokal [PL/EN]

Agata Wójcik Inspiracje sztuką ludową w meblarstwie artystów kręgu Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana / Folk art inspirations in the furniture by artists affiliated with the Polish Applied Art Society [PL/EN]

Maksymilian Puzio Wilhelma Wachtla "Pożegnanie z Golusem" / Wilhelm Wachtel’s "Farewell to Golus" [PL/EN]

Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2019 (oprac. Andrzej Betlej) / Chronicle of the Jagiellonian University Institute of Art History for the year 2019 (edited by Andrzej Betlej) [PL/EN]

Noty o autorach [PL/EN]

Publikacja dofinansowana przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Publication co-financed from the resources of the Faculty of History at the Jagiellonian University in Kraków

Słowa kluczowe: