string(14) "sv_subpage.php"

Societas Vistulana

Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” powstało w 1996 r. Założone zostało przez adeptów studiów historycznych uniwersytetów krakowskiego, warszawskiego i gdańskiego – pasjonatów, pragnących upowszechniać historię i wspierać rozwój naukowy młodych badaczy, tworząc ramy instytucjonalne i gromadząc środki finansowe dla przedsięwzięć badawczych i publikacji naukowych. W chwili obecnej zrzesza wielu historyków i przedstawicieli nauk historii pokrewnych. Popularyzację wiedzy historycznej oraz inne założenia określone w Statucie wypełnia przez organizowanie konferencji naukowych i dynamicznie rozwijającą się działalność wydawniczą. Towarzystwo stanowi ważny element polskiego i międzynarodowego życia naukowego.

Nasze przedsięwzięcia wspomagali:

 

Współpracowaliśmy także z: