Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych

Data wydania: 2008

Ilość stron: 360

Format: B5

Rodzaj oprawy: miękka

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-61033-17-2

Pozostałe informacje

Zbiór dziewiętnastu artykułów młodych badaczy dziejów miast, pochodzących z różnych ośrodków naukowych oraz reprezentujących różne dyscypliny naukowe – historyków, historyków sztuki, archeologów, literaturoznawców. Zakres merytoryczny i chronologiczny artykułów jest szeroki i różnorodny, obejmuje historię miast z obszaru Małopolski, Śląska, Podlasia i Prus Królewskich czasów średniowiecza i epoki nowożytnej, a także funkcjonowanie teatru w mieście. Artykuły zgrupowane zostały w trzech częściach, dotyczących zagadnień ogólnych (m.in. stosunków miast z właścicielami, władcami i dzierżawcami, czy związków wsi podmiejskich z miastami), życia religijnego i kulturalnego (omawiają np. uzyskiwanie przez klasztory odpustów dla wiernych, funkcjonowanie książęcych rezydencji w miastach, rozwój kulturalny średnich ośrodków miejskich, dzieje teatru miejskiego) oraz prawno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania miast. Teksty dotyczą (oprócz Krakowa) m.in. Będzina, Siewierza, Raciborza, Brzegu, Świdnicy, Wrocławia, Sandomierza, Radomia, Torunia, Gdańska, Knyszyna, Janowa Podlaskiego, Grodna, a także ogólnie miast warmińskich oraz ziemi drohickiej i mielnickiej. Wiele artykułów jest opartych na szerokiej kwerendzie archiwalnej, również w archiwach zagranicznych, na nieznanych lub niewykorzystanych wcześniej źródłach. Książka zawiera ciekawe propozycje badawcze. Została wyposażona w indeks osobowo-geograficzny. Publikacja powstała na podstawie referatów wygłoszonych na konferencji zorganizowanej przez Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich z okazji 750-lecia lokacji Krakowa.