Historia Scepusii II. Dzieje Spisza od roku 1526 do roku 1918, red. nauk. M. Homza, S.A. Sroka, Kraków – Bratysława 2021

Publikacja została wsparta przez:
Vydanie publikácie podporili:
Ministerstwo Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Ivan Trenčiansky

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie
umowy nr MNiSW/2019/DWM/278 z dnia 28.08.2019 r.