...

Andrzej Marzec, “Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie 1370-1382”, Kraków 2021, wydanie drugie uzupełnione i poprawione

Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Słowa kluczowe: