...

Andrzej Marzec, “Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie 1370-1382”, Kraków 2021, wydanie drugie uzupełnione i poprawione

Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Bibliografia

Słowa kluczowe:

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.