...

Józef Skrabski, “Kościół polski w Rzymie: tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki”, Kraków 2021

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą “Doskonała nauka”
(nr projektu DNM/SP/513108/2021, kwota dofinansowania 78 265 zł, całkowita wartość projektu 92 775 zł)

Badania, których wyniki są prezentowane w publikacji, zostały sfinansowane ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2012-2015 (numer projektu 11H 11 006680)