...

Józef Skrabski, “Kościół polski w Rzymie: tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki”, Kraków 2021

Publikację dofinansowano z programu “Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

Bibliografia

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.