Wojciech Świeboda, “Universitas contra haeresim. Działalność antyheretycka Stanisława ze Skarbimierza jako przedstawiciela Uniwersytetu Krakowskiego”, Kraków 2021

Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Bibliografia

Słowa kluczowe: