Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe

43,00 

Podtytuł: 32, 33

Autorzy: Marian Wolski

Data wydania: 2013

Ilość stron: 440 + 12 nlb + 10 map A3

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-61033-64-6

Pozostałe informacje

Z radością informujemy, iż wydana w Towarzystwie Naukowym Societas Vistulana publikacja Mariana Wolskiego „Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe”, 17 października br. uhonorowana została nagrodą im. Adama Heymowskiego przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

Najdawniejsze dzieje rodziny Potockich nie zostały w dotychczasowej historiografii należycie przedstawione, choć właśnie ten wczesny okres budził i dotąd budzi szczególne zainteresowanie. Wówczas to bowiem rodziła się potęga rodziny, której wpływ w następnych stuleciach na kierunek oraz jakość rozwoju kraju i narodu był ogromny. Reprezentanci wszystkich trzech omówionych na kartach przedstawianej tu książki pokoleń wiernie i z powodzeniem oddawali się służbie wojskowej, która przynosiła im z czasem coraz bardziej wymierne korzyści materialne, cenioną sławę i uznanie, zarówno wśród szlachty, jak i u monarchy. Potoccy to jednak w niemniejszym stopniu typowi homines economici – ludzie znakomicie rozumiejący mechanizmy gospodarcze, odważnie uczestniczący w obrocie kapitału, śmiało inwestujący, zarówno w dobra ziemskie, jak i lokacje miast, czerpiący zyski z handlu, tak własnymi produktami, jak i z przepływu towarów przez ich dobra. Podobnie jak przedstawiciele innych pnących się w hierarchii społecznej rodzin zabiegali o pozyskanie atrakcyjnie położonych, przez to dochodowych, królewszczyzn i w oparciu o nie budowali kompleksy majątkowe. O pragmatyzmie pierwszych pokoleń Potockich świadczyć może także polityka małżeńska rodziny. Owocem powyższego stał się wielki awans społeczny, niosący ze sobą kolejne nadania ziemskie, urzędy i rosnący wpływ na władcę także w sprawach politycznych. Wypracowane w omawianym tu okresie miejsce wśród ścisłej elity Rzeczypospolitej okazało się – już dzięki przedstawicielom kolejnych pokoleń – trwałe.

Badania Mariana Wolskiego, od lat specjalizującego się w dziejach rycerstwa Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej, historii osadnictwa i genealogii polskich rodzin szlacheckich, przyniosły w wielu punktach wyniki wręcz zaskakujące, a że przy tym zostały interesująco przedstawione, gruntownie udokumentowane, zilustrowane mapami oraz reprodukcjami portretów i dokumentów, opatrzone tablicą genealogiczną i indeksem osobowo-geograficznym – tym więc goręcej warto ich lekturę polecić.

Może spodoba się również…

 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Kmitowie. Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce

  Renata Trawka

 • Dodaj do koszyka

  The Potocki Family of the Pilawa Coat of Arms. A Study of Family History and Estates Until the Early 17th Century

  Marian Wolski

  50,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu

  Janusz Kurtyka

  80,00