Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu

80,00 

Brak w magazynie

Data wydania: 2017

Ilość stron: 696 + ss. 8 (wkładki ilustracyjne), przed trzecią stroną okładki 11 plansz z mapami i tablicami genealogicznymi

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-65548-17-7

Pozostałe informacje

Po dwudziestu latach od pierwszej edycji prezentujemy nowe, reprintowe wydanie monografii Janusza Kurtyki pt. Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu. Opublikowanie w 1997 r. dzieła, którego podstawę stanowiła rozprawa doktorska, było wydarzeniem przełomowym nie tylko dla mediewistów zajmujących się dziejami elit możnowładczych dawnej Rzeczypospolitej, ale także dla specjalistów innych dziedzin humanistyki. Publikacja Janusza Kurtyki na długie lata stała się wzorcem rzetelnej monografii genealogicznej.

Obszerna, licząca niemal 700 stron rozprawa to owoc ośmiu lat rozległych i żmudnych kwerend źródłowych badacza. Monografia obejmuje dzieje rodziny Tęczyńskich od jej wyodrębnienia się na przełomie XIII i XIV w. z rodu Toporów do lat 1470–1475. Książkę otwierają dwa rozdziały wstępne. W pierwszym autor przedstawił rozsiedlenie Toporów w Małopolsce i innych dzielnicach, drugi zawiera rekonstrukcję najstarszego kompleksu majątkowego Tęczyńskich przed 1402 r. Najbardziej rozbudowaną część pracy i oś narracji stanowi chronologiczna prezentacja kolejnych przedstawicieli rodziny we wszystkich przejawach ich działalności. Publikację dopełniają kredowe wkładki ilustracyjne, a także liczne mapy i tablice genealogiczne.

Przygotowane z inicjatywy Fundacji im. Janusza Kurtyki wydanie będące reprintem monografii rodu Tęczyńskich ma nową szatę graficzną, ale przede wszystkim zostało uzupełnione obszernym merytorycznym wstępem dr. Waldemara Bukowskiego.

Może spodoba się również…

 • Dodaj do koszyka

  Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe

  Marian Wolski

  43,00 
 • Wyczerpany
  Dowiedz się więcej

  Kmitowie. Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce

  Renata Trawka

 • Wyczerpany
  Dowiedz się więcej

  Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku

  Bożena Czwojdrak