Anonimowego notariusza króla Béli “Gesta Hungarorum”

Podtytuł: 32

Autorzy: Tłumaczenie: Aleksandra Kulbicka, Krzysztof Pawłowski, Grażyna Wodzinowska-Taklińska, Wstęp i przypisy: Ryszard Grzesik

Data wydania: 2006

Ilość stron: 198

Format: A5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 83-88385-84-4, 978-83-88385-84-1

Pozostałe informacje

“Gesta Hungarorum” uznawane są za jedną z najstarszych węgierskich kronik. Napisane na przełomie XII i XIII wieku przez Anonimowego Notariusza króla Béli III opowiadają o najdawniejszych dziejach Węgier, koncentrując się na przybyciu Węgrów do Panonii i kolejnych podbojach, których dokonywali na jej terenach. Historia spisana na kartach „Gesta” stanowi swoistą legitymizację władzy Madziarów na ziemiach Basenu Karpackiego, wywodząc ich poprzez osobę Attyli od Hunów. I chociaż koncepcja ta genetycznie nie znajduje uzasadnienia, szybko znalazła powszechną akceptację wśród elit władzy, a i dziś jest wciąż żywa w świadomości węgierskiej. Niniejsza publikacja jest wydaniem bilingwicznym, na które składają się łaciński tekst kroniki i jego pierwszy polski przekład. Całość poprzedzona została obszernym erudycyjnym wstępem i opatrzona szczegółowym aparatem przypisowym. Śledzenie wędrówek i podbojów Węgrów w Panonii ułatwia dołączona do wydania mapa.