Król w Polsce XIV i XV wieku

Ilość stron: 280

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-31-3

Pozostałe informacje

Zbiór artykułów poświęconych instytucji monarszej w Polsce średniowiecznej. Autorzy podejmują w nich udaną próbę przybliżenia wieloaspektowości roli monarchy i poddają wnikliwej analizie wpływ króla zarówno na formowanie się i funkcjonowanie instytucji państwowych, jak i na rozwój sztuki oraz charakter pobożności społeczeństwa.

Zobacz pozostałe tomy serii Maiestas – Potestas – Communitas:

Stanisław Szczur: Skarbowość papieska w Polsce w latach 1378-1431

Marcin Starzyński: Krakowska rada miejska w średniowieczu

Janusz Kurtyka: Podole w czasach jagiellońskich. Studia i materiały