Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku

Data wydania: 2007

Ilość stron: 188

Format: A5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-88385-96-4

Pozostałe informacje

Publikacja nawiązuje do popularnego wśród mediewistów modelu opracowania genealogii rycerskiej. Autorka za przedmiot swoich gruntownych studiów obrała kilka rodzin z rodu Jastrzębców – jednego z ważniejszych polskich rodów, odgrywającego wybitną rolę w ścisłej elicie władzy, którego dzieje mimo to nie doczekały się dotąd w nauce monograficznego ujęcia. Studium Bożeny Czwojdrak uzupełnia tę lukę, przynosząc ważne i nowe ustalenia na temat pochodzenia rodu, jego herbu oraz rozsiedlenia na terenie Małopolski. W drugiej części książki został zamieszczony obszerny aneks porządkujący wiadomości o Jastrzębcach w formie biogramów i opisów poszczególnych rodzin. Autorka przedstawiła w nim wiele szczegółowych i cennych ustaleń genealogicznych opartych przede wszystkim na źródłach rękopiśmiennych, głównie księgach ziemskich i grodzkich z Archiwum Państwowego w Krakowie, dotyczących najważniejszych rodzin spośród Jastrzębców w ziemi krakowskiej (m.in. Niemstowie, Uchacze) i w ziemi sandomierskiej (m.in. Zborowscy, Rytwiańscy), wzbogacając tym samym wiedzę o średniowiecznym rycerstwie polskim. Ta ciekawa i wartościowa książka napisana jest językiem żywym i klarownym. Zawiera 12 niezwykle pomocnych w tego typu opracowaniach tablic genealogicznych, mapy oraz indeks osób i nazw geograficznych.