Krakowska rada miejska w średniowieczu

Podtytuł: 32

Autorzy: Marcin Starzyński

Data wydania: 2010

Ilość stron: 408

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-61033-41-7

Pozostałe informacje

Marcin Starzyński omawia radę stołecznego i zarazem największego miasta późnośredniowiecznej Polski, będącego jej głównym ośrodkiem politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Jest to nie tylko pierwsze syntetyczne ujęcie tytułowego zagadnienia – recenzenci podkreślają zgodnie, że autor znacznie poszerza tu wcześniej uwzględnianą bazę źródłową i umiejętnie z niej korzysta, bezsprzecznie wzbogacając dotychczasowy stan wiedzy na omawiany temat. Tekst publikacji został podzielony na dwie główne części. Pierwsza obejmuje historię rady w okresie od powstania do 1312 r. (okres wójtowski), natomiast druga – lata 1312–1500 (czas jej dominacji w samorządzie miasta). Omówiona została tu m.in. dyskusja nad genezą rady, zasady nominacji na urząd, zagadnienia związane ze składem osobowym, w tym kwestię dożywotności urzędu rajcy oraz „liczby zamkniętej” rajców i rolę burmistrza, rozwój przysługujących jej uprawnień, kontakty, politykę handlową oraz udział w życiu politycznym państwa od XIII po koniec XV w. Tekst systematyzują dodatkowo obszerne zestawienia w formie tabel. Część analityczną dopełnia świetnie aneks prozopograficzny, zawierający chronologiczny wykaz rajców krakowskich w XIII–XV w. (ponad 330 pozycji), poprzedzony osobnym wstępem. Książkę zamyka zestawienie indeksowe i streszczenie anglojęzyczne. Krakowska rada miejska w średniowieczu ukazuje się jako trzeci tom serii Maiestas – Potestas – Communitas.

Zobacz pozostałe tomy serii Maiestas – Potestas – Communitas:

Król w Polsce XIV-XV wieku, red. Andrzej Marzec, Maciej Wilamowski

Stanisław Szczur: Skarbowość papieska w Polsce w latach 1378-1431

Janusz Kurtyka: Podole w czasach jagiellońskich. Studia i materiały

Może spodoba się również…

 • Dodaj do koszyka

  Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku

  Marcin Starzyński

  31,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Skarbowość papieska w Polsce w latach 1378-1431

  Stanisław Szczur

  17,00 
 • Dodaj do koszyka

  Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria

  Marcin Starzyński

  35,00