Cztery studia o heraldyce i epigrafice i kostiumologii

Data wydania: 2010

Ilość stron: 104 (w tym ilustracje barwne i czarno-białe)

Format: A5

Rodzaj oprawy: miękka

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-61033-42-4

Pozostałe informacje

W tym tomiku badacze – sięgając do warsztatu historyka nauk pomocniczych – przybliżają wybrane wątki z dziejów Polski okresu późnego średniowiecza i epoki nowożytnej. Książka stanowi zbiór artykułów autorstwa Jerzego Michty, Marii Molendy, Marcina Starzyńskiego i Ewy Zielińskiej. Jerzy Michta i Marcin Starzyński podejmują tematy z zakresu heraldyki – tekst otwierający dotyczy formularzy nobilitacyjnych na XV- i XVI-wiecznej Litwie i ich pierwszorzędnego elementu – herbów, M. Starzyński natomiast skupia się przede wszystkim na dekoracji heraldycznej ozdobionego polichromiami Stanisława Samostrzelnika sklepienia sali bibliotecznej w klasztorze cystersów w Mogile (oba teksty są opatrzone ilustracjami). Maria Molenda porusza interesujący temat znaczenia płaszczy monarszych w Polsce XIV i XV wieku. W ostatnim artykule zanalizowane zostały przez Ewę Zielińską XVI- i XVII inskrypcje widniejące na portalach (ich reprodukcje załączone na końcu tekstu dopełniają studium). Publikacja wydana we współpracy z krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl