Jadwiga Zapolya. Piastówna Śląska na Węgrzech w dobie panowania Jagiellonów

Podtytuł: 32

Autorzy: Stanisław A. Sroka

Ilość stron: 132

Format: A5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-54-2

Pozostałe informacje

Biograficzna opowieść o niezwykłej, choć nieco zapomnianej śląskiej Piastównie, córce księcia cieszyńskiego Przemysła II i księżniczki mazowieckiej Anny. Autor sytuuje tytułową postać na szerokim tle politycznym, pośród dynastycznych walk o koronę królewską, dworskich intryg i planów matrymonialnych. Z dużą wnikliwością rewiduje fakty z zamierzchłej przeszłości oraz późniejsze ustalenia historyków. Polityczne zamierzenia i dokonania Jadwigi są tu równie ważne, co jej genealogiczny rodowód i wynikające stąd koneksje. Analizując wpływ Piastówny cieszyńskiej, żony węgierskiego magnata Stefana Zapolyi, na losy Węgier i jej zaangażowanie w działalność kulturalną, Autor zwraca uwagę na indywidualne cechy swojej bohaterki. Jest to książka naukowa, opatrzona aparatem krytycznym (przypisy, bibliografia, indeks) i ilustracjami. Rzeczowa analiza dostępnych źródeł nie przesłania jednak nakreślonego przez Autora obrazu średniowiecznego Spisza i terenów, na których ród Zapolyów odcisnął niezatarte piętno.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl