Herby średniowiecznych opatów mogilskich

Ilość stron: 136, 32 nlb.

Format: B5

Rodzaj oprawy: miękka

ISBN: 83-88385-57-7

Pozostałe informacje

Książka uzupełnia wiedzę o heraldyce kościelnej w Polsce. Autor bada zamieszczone w dedykowanych opatowi Janowi Wężykowi rękopiśmiennych Żywotach opatów mogilskich z początku XVII wieku herby szesnastu zwierzchników klasztoru z okresu od XIII do 1. połowy XV wieku. Treść rękopisu zestawiona z analizą źródeł ikonograficznych (pieczęci klasztornych, malowideł ściennych Stanisława Samostrzelnika, rzeźby heraldycznej, zabytków sepulkralnych) prowadzi do wniosku, że tylko jeden z mogilskich opatów herbu używał. Książka podejmuje zatem mało znany w Polsce temat heraldyki imaginacyjnej. Autor próbuje wyjaśnić powody, dla których twórca rękopisu, w sposób głęboko przemyślany, przydał poszczególnym opatom konkretne herby. Wskazuje także na możliwe inspiracje Kroniką Mikołaja z Krakowa i przedstawia poziom wiedzy heraldycznej oraz historycznej w opactwie na początku XVII wieku, znacznie poszerzając naszą znajomość historii podkrakowskiego klasztoru. Publikacja wzbogacona jest licznymi ilustracjami, zawiera biogramy opatów i dokładne opisy herbów oraz indeks i obszerną bibliografię.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl