Genealogia Andegawenów węgierskich

Podtytuł: 32

Autorzy: Stanisław A. Sroka

Data wydania: 1999

Ilość stron: 94

Format: A5

Rodzaj oprawy: miękka

ISBN: 83-909094-1-3

Pozostałe informacje

Autor, badacz dziejów stosunków polsko-węgierskich w średniowieczu, przedstawia sylwetki członków węgierskiej linii Andegawenów, w tym Ludwika Węgierskiego i św. Jadwigi. Czytelnik znajdzie tu informacje o narodzinach i śmierci, małżeństwach i potomstwie szesnastu postaci. Materiałów dostarczyły autorowi zasoby archiwalne i biblioteczne Budapesztu i Rzymu. Stanisław A. Sroka skrupulatnie wykorzystał nieznaną szerzej w Polsce węgierską literaturę przedmiotu, często korygując jej błędne poglądy – m.in. w sprawie pierwszego małżeństwa króla Karola Roberta. Książka zawiera bardzo pomocną w lekturze tablicę genealogiczną, a także 14 ilustracji, w tym zaczerpnięte z Kroniki ilustrowanej –jednego z najznamienitszych zabytków piśmiennictwa węgier-skiego epoki andegaweńskiej. Pozycja adresowana zarówno do historyków, jak i do wszystkich zainteresowanych dziejami jednej z najbardziej znaczących dynastii europejskich.

Nakład wyczerpany.
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl