Papiestwo a Polska w latach 1484-1526

Data wydania: 1999

Ilość stron: 247

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-909094-6-4

Pozostałe informacje

Publikacja podejmująca problematykę z zakresu historii stosunków międzynarodowych. Autor opisuje szczegółowo dzieje i specyfikę kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Jagiellonami a Stolicą Apostolską na przełomie dwu epok: średniowiecza i renesansu, w czasach ekspansywnego wzrostu potęgi osmańskiej oraz kryzysu poczucia chrześcijańskiej wspólnoty państw europejskich. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie tego zagadnienia w historiografii polskiej, oparte na bogatej literaturze przedmiotu w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i polskim oraz na obszernym materiale źródłowym. Obok licznych relacji i dokumentów opublikowanych w XIX i XX wieku, Autor wykorzystał tu nowe, w większości nieznane materiały z Archiwum Sekretnego Watykańskiego, a także przeprowadził gruntowną kwerendę w warszawskim AGAD.

Nakład wyczerpany.
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl