Papież Urban V i powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 r.

Podtytuł: 32

Autorzy: Stanisław Szczur

Data wydania: 1999

Ilość stron: 235

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-909094-2-1

Pozostałe informacje

Książka, której wydanie zbiegło się z jubileuszem 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Krakowskiego, stawia w nowym świetle okoliczności powołania go do życia. Dysponując tymi samymi, co poprzednicy, źródłami do dziejów fundacji i początków krakowskiego studium generale, Stanisław Szczur dokonuje – dzięki doskonałej znajomości praktyki kancelarii papieskiej – ich nowej interpretacji. W efekcie podważa rozpowszechnione przekonanie o formalnym utworzeniu uczelni przez króla Kazimierza Wielkiego, podkreślając decydującą rolę, jaką w tym procesie odegrało papiestwo. Autor odtwarza przypuszczalne etapy fundacji i proponuje nowe spojrzenie na kwestię wewnętrznej struktury powstającego uniwersytetu, przeciwstawiając się popularnej w historiografii tezie o niepełnym charakterze uczelni. Publikacja ta stanowi cenną lekturę dla wszystkich mediewistów, nie tylko ze względu na wagę omawianego problemu, ale także jako doskonałe źródło informacji o kancelarii awiniońskich papieży i wytwarzanych przez nią dokumentach. Na końcu książki umieszczono bibliografię przedmiotu.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl