Dzwony i wieże Wawelu

Podtytuł: 30, 31, 32, 33

Autorzy: Mieczysław Rokosz

Data wydania: 2006

Ilość stron: 432 + 8 nlb (ilustracje)

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-73-9

Pozostałe informacje

Na wieżach Wikaryjskiej, Zegarowej i Zygmuntowskiej wieńczących wawelską katedrę rozmieszczono 10 zabytkowych dzwonów , wśród nich najstarszy – Nowak (jakoby jeszcze z XIII w.) oraz największy – Zygmunt, dziś już symbol narodowy, sławiony w sztuce i literaturze. Właśnie wieżom i dzwonom tej wspaniałej świątyni, gdzie koronowano i chowano polskich monarchów, Mieczysław Rokosz, krakowski historyk i dzwonnik wawelski poświęcił swoją najnowszą książkę. Jest to barwnie napisana i bogato ilustrowana obszerna monografia historyczna, w której czytamy o tak naprawdę wcześniej gruntownie niezbadanych dziejach dzwonów krakowskich, jak też o historii dzwonów w ogóle. Autor opisuje ich kształty, zdobiące je inskrypcje, techniki, dzięki którym powstały, ich funkcje w życiu religijnym i publicznym (nie pomija jednak także kwestii takich jak awarie czy organizacja obsługi dzwonów). Odnaleźć tu można więc informacje z dziedziny ludwisarstwa, liturgiki, epigrafiki, heraldyki, a nawet numizmatyki i sfragistyki. Naukowy wywód ożywiają liczne odwołania do literatury, sztuki i szeroko pojętej historii narodu. Publikację polecamy miłośnikom dziejów Krakowa, historii Kościoła, a także historykom sztuki oraz wszystkim zainteresowanym naukami pomocniczymi historii.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl