Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku

Podtytuł: 30

Autorzy: pod red. Grzegorza Bębnika

Data wydania: 2008

Ilość stron: 136

Format: A5

Rodzaj oprawy: miękka

Miejsce wydania: Katowice-Kraków

ISBN: 978-83-61033-26-4

Pozostałe informacje

Górnośląski epizod wojny obronnej 1939 roku. Mimo że od tych wydarzeń upłynęło 70 lat, wciąż jeszcze budzą żywe zainteresowanie, tym żywsze, że wiele z nich doczekało się spornych interpretacji. Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku to zagadnienie na tyle złożone, że nie da się rozpatrywać go w oderwanych od siebie aspektach. Niniejszy zbiór artykułów prezentuje szeroki przegląd tematyki, związanej z tymi wydarzeniami, nie ograniczony przy tym do polskiej części podzielonego w 1922 r. regionu Górnego Śląska, tj. województwa śląskiego. Jakkolwiek autorzy wiele miejsca poświęcili zagadnieniom czysto militarnym, zanalizowali tu też zarówno kwestie dotyczące problemów narodowościowych, jak i aktywności nieregularnych niemieckich formacji dywersyjnych. Całość stanowi udaną próbę możliwie pełnego naświetlenia ówczesnych wydarzeń, z wykorzystaniem wyników najnowszych badań naukowych. Każdy z zamieszczonych artykułów został opatrzony niemieckojęzycznym streszczeniem. Publikację dopełniają indeksy – osobowy i nazw geograficznych oraz schematy działań militarnych przeprowadzonych między 1 a 4 września, a także mapki załączone do książki na luźnej wkładce.