Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 2

Podtytuł: 30, 31

Autorzy: Piotr Kuliszewicz

Ilość stron: 264 (184 + 80 il.)

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-82-8

Pozostałe informacje

Seria wydawnicza „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” to wspólne przedsięwzięcie „Societas Vistulana” i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest publikacja tekstów inskrypcji i opisów herbów z obiektów znajdujących się w dawnych i obecnych kościołach obrządku rzymsko- i greckokatolickiego, kaplicach (cmentarnych i przydrożnych), pałacach, zamkach oraz budynkach użyteczności publicznej – plon dwunastoletniej inwentaryzacji prowadzonej przez krakowskich historyków na terytorium Republiki Ukrainy. W wydawnictwie tym zaplanowane jest opublikowanie setek inskrypcji i herbów, które dotąd rzadko lub prawie w ogóle nie były znane.
Drugi tom z serii, w opracowaniu Piotra Kuliszewicza, poświęcony jest województwu podolskiemu. Publikuje i omawia 173 inskrypcje i 61 herbów znajdujących się w kościołach, klasztorach, kaplicach, na dzwonnicach, cmentarzach, zamkach, fortyfikacjach i przydrożnych figurach. Wśród tych obiektów można znaleźć zabytki o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym, a także o wyraźnych walorach artystycznych, m.in. nagrobek Mikołaja Gomółki w Jazłowcu, monumentalne tablice erekcyjne bramy w Satanowie i zamku w Sidorowie oraz zespoły epitafiów z Dźwiniaczki, Mołczan i Szarogrodu. Edycja treści napisów i znaków heraldycznych została uzupełniona dokładnym opisem obiektów zabytkowych, zestawieniem wcześniejszych wydań inskrypcji oraz wykazem podstawowej literatury. Ponadto publikacja zawiera bogaty materiał ikonograficzny (zdjęcia, mapy) oraz rozbudowane indeksy.