Modus. Prace z Historii Sztuki / Art History Journal, XVIII, 2018

35,00 

Brak w magazynie

Podtytuł: 28, 31, 81

Data wydania: 2018

Rodzaj oprawy: miękka

Pozostałe informacje

W 18. tomie czasopisma “Modus. Prace z historii sztuki” znalazły się następujące artykuły:

 • Piotr Pajor, Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła Klarysek w Starym Sączu
 • Stefania Demchuk, Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van Oostsanen to Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) and the Eucharistic Controversy of the Early Reformation
 • Mikołaj Getka-Kenig, Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim
 • Agata Wójcik, „Myśl artystyczna”, która przeniknęła do „knajp”. Wnętrza restauracyjne w Starym Teatrze w Krakowie projektu artystów związanych z  Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana
 • Natasza Styrna, Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera.

Tom zawiera ponadto sprawozdanie z jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego pióra Andrzeja Betleja i Agaty Dworzak oraz kronikę Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2017 w opracowaniu Andrzeja Betleja.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego niniejszy tom czasopisma ukazał się w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.

Numer dostępny również w otwartej wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej oraz na oficjalnej stronie czasopisma.

Od 2013 r. Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” jest wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z Historii Sztuki”. Periodyk został powołany w roku 1999 jako kontynuacja „Prac z Historii Sztuki”, wychodzących pierwotnie w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykuły, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej i większym formacie, niezmiennie jest bogato ilustrowane, a teksty opatrywane są streszczeniami anglojęzycznymi.

Tom XVIII czasopisma “MODUS. Prace z historii sztuki” został dofinansowany w ramach projektu: „Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma “MODUS. Prace z historii sztuki” poprzez utworzenie tłumaczenia tomów 18. i 19. na język angielski” – zadanie finansowane w ramach umowy  nr 606/P-DUN/2018 ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Może spodoba się również…

 • Dodaj do koszyka

  Modus. Prace z Historii Sztuki, XVI, 2016

  36,00 
 • Promocja
  Dodaj do koszyka

  Modus. Prace z historii sztuki, XV, 2015

  Promocja! 25,00 
 • Promocja
  Dodaj do koszyka

  Modus. Prace z Historii Sztuki, XVII, 2017

  Promocja! 35,00