Promocja!

Modus. Prace z Historii Sztuki, t. XII-XIII, 2013

47,00  25,00 

Podtytuł: 28, 31, 81

Autorzy: red. nacz. Andrzej Betlej

Data wydania: 2013

Ilość stron: 202

Format: A4

Rodzaj oprawy: miękka

Pozostałe informacje

Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” od 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z historii sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykułu, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Natomiast, aby uatrakcyjnić czasopismo, opracowano jego nową szatę graficzną oraz zwiększono format.

Świadectwem przemian jest prezentowany, podwójny tom pisma, prezentujący artykuły Marcina Fabiańskiego, Agnieszki Jankowskiej-Marzec, Anny Lebensztejn, Marty Leśniakowskiej, Rafała Ochęduszki, Katarzyny Płonki-Bałus, Małgorzaty Smorąg Różyckiej, Hanny Szczerbak, Wojciecha Szymańskiego, Dominika Ziarkowskiego.

rocznik XII-XIII/2013

Możesz lubić także…