Modus. Prace z Historii Sztuki / Art History Journal, XIX, 2019

35,00 

Data wydania: 2019

Ilość stron: 266

Format: A4

Rodzaj oprawy: miękka

Miejsce wydania: Kraków

ISSN: 1641-9715

Pozostałe informacje

W 19. tomie czasopisma “Modus. Prace z historii sztuki” znalazły się następujące artykuły:

  • Dorota Zaprzalska, Ikona tzw. kompozytowa w klasztorze Wlatadon w Salonikach – zagadnienie formuły ikonograficzno-kompozycyjnej i funkcji ideowo-dewocyjnej
  • Katarzyna Chrzanowska, Boazerie w prezbiterium kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu
  • Weronika Nowak, „Fabryka” kościoła i klasztoru sióstr Norbertanek w Imbramowicach w latach 1711-1740. Nowe ustalenia w sprawie finansowania i organizacji prac budowlanych oraz angażowanych artystów
  • Konrad Niemira, Augustyn Mirys: nowe ustalenia i hipotezy
  • Tomasz Dywan, Od „szkoły berlińskiej” do secesji: przyczynek do architektury miejskich zakładów przemysłowych Lwowa w latach 1858–1914

Tom zawiera ponadto kronikę Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2018 w opracowaniu Andrzeja Betleja.

Numer dostępny również w otwartej wersji elektornicznej na naszej stronie internetowej oraz na oficjalnej stronie czasopisma.

Tom XIX czasopisma “MODUS. Prace z historii sztuki” został dofinansowany w ramach projektu: „Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma “MODUS. Prace z historii sztuki” poprzez utworzenie tłumaczenia tomów 18. i 19. na język angielski” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 606/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Możesz lubić także…