Historia średniowiecza

Wyświetlanie 145–156 z 159 wyników

 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Monarchia w średniowieczu, władza nad ludźmi, władza nad terytorium

  red. Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz-Skrzypczak, Marcin R. Pauk

 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, tom II, część 3 (O-Z)

  Adam Fastnacht

  21,00 
 • Dodaj do koszyka

  Quaestiones Medii Aevi Novae, vols. 1-7

  5,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism

  Janusz Bieniak

 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Polacy na Węgrzech za panowania Zygmunta Luksemburskiego 1387-1437

  Stanisław A. Sroka

 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań

  Janusz Kurtyka

 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI-XIII wiek)

  Marcin Rafał Pauk

  7,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu

  red. Krzysztof Ożóg i Stanisław Szczur

 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu

  Marek Daniel Kowalski

  31,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, tom I (do 1450 r.)

  wydał i opracował Stanisław A. Sroka

  17,50 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, tom II (dokumenty z lat 1451-1480)

  wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka

  15,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Papież Urban V i powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 r.

  Stanisław Szczur

Wyświetlanie 145–156 z 159 wyników