Monarchia w średniowieczu, władza nad ludźmi, władza nad terytorium

Data wydania: 2002

Ilość stron: 384

Format: A5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-11-9

Pozostałe informacje

Książka, zadedykowana wybitnemu polskiemu mediewiście – Henrykowi Samsonowiczowi, jest plonem konferencji, która odbyła się w grudniu 2000 roku w Warszawie. Zawiera studia poświęcone monarchii wieków średnich w Europie od czasów jej ukształtowania się w barbarzyńskich społeczeństwach germańskich aż po późne średniowiecze. Zamieszczone tu artykuły przedstawiają ideologię władzy monarszej i kontakty monarchii z elitami społecznymi w kręgu kulturowym Europy łacińskiej – od Półwyspu Apenińskiego i Wysp Brytyjskich poprzez Francję, Niemcy i Czechy po Polskę. Szerokie ramy chronologiczne i terytorialne umożliwiają Czytelnikowi śledzenie ewolucji średniowiecznej koncepcji władzy publicznej i jej legitymizacji. Poszczególne teksty układają się w swoisty „poczet królów”. Jego bohaterowie pokazani są na wiele sposobów – jako wodzowie, prawodawcy, sędziowie, pośrednicy w relacjach z Bogiem i Jego ziemscy namiestnicy. Książka wydana przy współpracy Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl