Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań

Podtytuł: 32

Autorzy: Janusz Kurtyka

Data wydania: 2001

Ilość stron: 272

Format: A5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-07-0

Pozostałe informacje

Polska i europejska historiografia wiele uwagi poświęcała ostatnio panowaniu królów z dynastii Piastów. Autor w bardzo kompetentny sposób zbiera, systematyzuje i krytycznie omawia wyniki tych badań, rozproszone w wielu czasopismach naukowych i wydawnictwach. Książka ukazuje w świetle najnowszego dorobku historiografii proces jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, sytuację międzynarodową Polski i politykę zagraniczną Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, ideologię władzy monarszej, modernizację odrodzonego Królestwa Polskiego, przemiany gospodarcze, kulturowe i społeczne w dobie ostatnich Piastów. Ta przystępna i niezwykle rzetelnie napisana praca (Autor wykorzystał – prócz źródeł – ponad 600 opracowań) ma duże walory nie tylko dla historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów – badaczy tej epoki. Równie cenną pomoc stanowi dla studentów, będąc niezastąpionym wprowadzeniem w zasadnicze problemy historii czternastowiecznej Polski. Książka wydana we współpracy z Instytutem Historii PAN.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl