Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism

Ilość stron: 272

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Pozostałe informacje

Tom obejmujący dwanaście rozpraw pióra Janusza Bieniaka, wybitnego mediewisty, twórcy tzw. toruńskiej szkoły genealogicznej. Z wyjątkiem jednego, publikowanego tu po raz pierwszy, teksty te pochodzą z lat 1973-2001. Ułożone tematycznie prezentują poglądy Autora w kwestii stanu i metodyki badań nad genealogią rycerską w Polsce średniowiecznej, dziejów elit ziemskich i rodowych oraz genealogii szlacheckiej. W tekstach tych Janusz Bieniak po mistrzowsku połączył studia porównawcze z metodą genealogiczną oraz perfekcyjnym warsztatem historyka, co pozwoliło Mu opracować syntetyczny obraz funkcjonowania rycerstwa w średniowiecznej Polsce. Korzystanie z występujących w literaturze przedmiotu odsyłaczy do poszczególnych rozpraw Janusza Bieniaka ułatwia odnotowana na marginesach paginacja ich pierwszych wydań. Przygotowane przez Annę Supruniuk, Jana Wroniszewskiego i Andrzeja Radzimińskiego posłowie charakteryzuje postać Autora i główne założenia metodyczne toruńskiej szkoły genealogicznej. W opracowaniu znajduje się suplement, zawierający m.in. wyczekiwany przez mediewistów indeks osobowy do drukowanych tu tekstów.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl

Zobacz także:

Janusz Bieniak: Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism. Suplement