“Dobić wroga”. Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Źywiecczyźnie (1945-1947)

Podtytuł: 30

Autorzy: Tomasz Kurpierz, Przemysław Piątek

Data wydania: 2007

Ilość stron: 482

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 978-83-88385-92-6

Pozostałe informacje

Starannie odtworzona różnorodność akcji podejmowanych przez komunistyczny aparat represji w celu zniszczenia niepodległościowego podziemia zbrojnego działającego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie w latach 1945-1947. W dwóch pierwszych częściach („Przeciwnicy” i „Działania operacyjne i zbrojne”, autorstwa T. Kurpierza) przedstawiono struktury organizacyjne i formy działania zarówno resortu bezpieczeństwa, jak i partyzantki antykomunistycznej na Podbeskidziu, koncentrując się szczególnie na kombinacji operacyjnej zmierzającej do likwidacji największego na tym terenie zgrupowania niepodległościowego dowodzonego przez Henryka Flamego „Bartka”. W części trzeciej („Działania prawne i pozaprawne”, autorstwa P. Piątka) analizie poddano akta spraw sądowych dotyczących członków podbeskidzkiego podziemia i osób z nim związanych, zwłaszcza pod kątem zastosowania ówczesnego prawa karnego procesowego (opisując osobno postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe) oraz prawa karnego materialnego. Odrębnym i wyjątkowo precyzyjnie ujętym zagadnieniem są pozaprawne i przestępcze działania podejmowane przez funkcjonariuszy UB. Całość składa się na bardzo udaną syntezę ustaleń na temat zwalczania podziemia antykomunistycznego na Podbeskidziu po zakończeniu II wojny światowej, opracowaną z jednej strony przez historyka, z drugiej – przez prawnika.