Renesansowy dwór (lamus) w Hawłowicach Górnych. Historia, aspekty artystyczne i konserwatorskie

Podtytuł: 30, 31, 33

Autorzy: pod redakcją Mariana Wolskiego

Data wydania: 2008

Ilość stron: 128

Format: B5

Rodzaj oprawy: miękka

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-61033-21-9

Pozostałe informacje

Zbiór artykułów poświęconych cennemu, a rzadkiemu zabytkowi architektury rezydencjonalnej z początku doby nowożytnej na Podkarpaciu, jakim jest tzw. lamus w miejscowości Hawłowice Górne, w województwie podkarpackim. Zakres problematyczny monografii jest rozległy: prezentuje ona działalność badawczą na polu archeologii, historii, historii architektury oraz konserwacji zabytków. Chronologia pracy jest równie szeroka, obejmuje przedział czasowy od XV do XXI wieku. Trzon publikacji stanowi rozprawa M. Wolskiego – historyczne studium o losach wsi, dworu i jego właścicieli, ukazanych w szerokiej perspektywie: od uchwytnych źródłowo początków w XV wieku do czasów współczesnych. Uzupełnieniem wywodów historyka są wyniki prac wykopaliskowych, prowadzonych w Hawłowicach w latach 2003-2004, zaprezentowane przez A. Koperskiego i M. Krzemińską. M. Szyma dokonuje analizy architektonicznej zabytku oraz zachowanej dekoracji malarskiej. Artykuły G. Kosteckiego i E. Greiner-Wronowej dopełniają merytorycznie całość; jeden dotyczy problematyki konserwatorskiej malowideł ściennych, a drugi jest analizą odkrytych tu gomółek szklanych. Publikacja powstała na podstawie referatów przygotowanych na konferencję naukową zorganizowaną w Przemyślu w 2007 roku. Artykuły wzbogaca ponad sto zdjęć, rysunków, planów, bądących głównie dokumentacją prowadzonych prac nad lamusem.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl