Promocja!

ZSL w województwie krakowskim (1949-1956). Geneza – ludzie – działalność

Original price was: 30,00 zł.Current price is: 20,00 zł.

Data wydania: 2013

Ilość stron: 544

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-61033-68-4

Pozostałe informacje

Sądy na temat ZSL oscylują między negacją a apologią. Niektórzy uważają, że była to struktura politycznie niesamodzielna i całkowicie uległa partii komunistycznej, inni z kolei twierdzą, że kierujący stronnictwem – choć przede wszystkim szeregowi  członkowie  –  markowali  współpracę  z  PZPR,  starając  się  sabotować niekorzystne dla wsi zarządzenia władz komunistycznych. Wyrażane poglądy warte są naukowej weryfikacji i merytorycznego uporządkowania. Podjął się tego Mateusz Szpytma z Instytutu Pamięci Narodowej. Zakres  badań  ograniczył  do  powojennego  województwa  krakowskiego oraz początkowej fazy funkcjonowania ZSL (1949–1956) – okresu niezwykle  istotnego  dla  Polski  pojałtańskiej,  w  tym  dla  polskiej wsi. Warto sięgnąć po tę lekturę, by dowiedzieć się, m.in.: jak naprawdę wyglądał  proces  zjednoczenia  ZSL  w  województwie  krakowskim i  czy  był  sterowany, a jeśli tak, to w jakim stopniu; jakie były założenia ideowo-polityczne ZSL; jak wyglądała struktura organizacyjna stronnictwa; kim były osoby sprawujące funkcje kierownicze oraz jaka ich część była przed wojną oraz podczas okupacji niemieckiej związana z niezależnym ruchem ludowym, a jaka z innymi formacjami politycznymi; jak wyglądały relacje między ZSL a PZPR oraz relacje pomiędzy ZSL a UB; jaki był stosunek ZSL do religii i duchowieństwa; jaki był udział stronnictwa w sprawowaniu władzy; jaką reprezentacją dysponowało ZSL w radach  narodowych i w ławach poselskich oraz gdzie zapadały decyzje o tym, kto może kandydować w wyborach; jakie były obszary realnej działalności ZSL, jego rola w kolektywizacji wsi; wspierało czy hamowało wprowadzanie spółdzielczości produkcyjnej oraz czy pomagało władzom partyjno-państwowym w ściąganiu obowiązkowych dostaw i podatków; czy podtrzymało  tradycję  zainteresowania  oświatą wiejską; jaka była rola stronnictwa w działalności instytucji na wsi (np. ZMP lub ZSCh)?, wreszcie – jaki był stosunek władz ZSL i zwykłych członków stronnictwa do niezrzeszonych, niezależnych działaczy ludowych skupionych wokół Stanisława Mierzwy. To interesujące opracowanie dopełniają ilustracje w postaci wykresów, bibliografia oraz indeks. Publikacja wydana została we współpracy z krakowskim Oddziałem IPN.

Może spodoba się również…

 • Wyczerpany
  Dowiedz się więcej

  Okręg krakowski zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość” 1945-1948. Geneza, struktury, działalność

  Zdzisław Zblewski

  12,00 
 • Dodaj do koszyka

  Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 1947

  pod redakcją Michała Wenklara

  25,00 
 • Wyczerpany
  Dowiedz się więcej

  Harcerstwo duchowej niepodległości. Duszpasterstwo harcerskie w dokumentach służby bezpieczeństwa i archiwaliach środowisk harcerskich 1983-1989

  Marcin Kapusta, Wojciech Hausner

  30,00