W Krakowie, w Śródmiejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Agnieszką Ogonowską i dyskusja dotycząca wydanej przez Towarzystwo książki jej autorstwa „Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości”.

Więcej

W Poznaniu, w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się promocja wydanej nakładem Towarzystwa książki Stanisława M. Jankowskiego i Ryszarda Kotarby „Literaci a sprawa katyńska – 1945”.

Więcej

W Krakowie-Przegorzałach odbyła się konferencja „Maiestas – Potestas – Communitas: Rex Poloniae” współorganizowana przez nasze Towarzystwo oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Krakowie.

Więcej

Polski English