W Poznaniu, w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się promocja wydanej nakładem Towarzystwa książki Stanisława M. Jankowskiego i Ryszarda Kotarby „Literaci a sprawa katyńska – 1945”.

Więcej

W Krakowie-Przegorzałach odbyła się konferencja „Maiestas – Potestas – Communitas: Rex Poloniae” współorganizowana przez nasze Towarzystwo oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Krakowie.

Więcej

W Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich odbyła się promocja wydanej nakładem Towarzystwa książki Stanisława M. Jankowskiego i Ryszarda Kotarby „Literaci a sprawa katyńska – 1945”.

Więcej

Polski English