Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich Metropolii Gnieźnieńskiej w średniowieczu

17,00 

Podtytuł: 32

Autorzy: Magdalena Bilska-Ciećwierz

Data wydania: 2007

Ilość stron: 376

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-61033–00–4

Pozostałe informacje

Syntetyczne opracowanie zagadnienia powstania i rozwoju kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu wraz z biskupstwami w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Włocławku i Płocku, oparte zarówno na bogatej literaturze przedmiotu, jak i różnorodnym materiale źródłowym (przede wszystkim przywileje fundacyjne, erekcyjne, statuty oraz dokumenty dotyczące uposażenia oraz inne pisma), rękopiśmiennym i wydanym drukiem, który został doskonale zanalizowany. Ze względu na sposób ujęcia zagadnienia praca stanowi novum, dotychczas prowadzone badania miały bowiem dość ograniczony zasięg terytorialny i chronologiczny. Praca podzielona została na trzy części. W pierwej badaczka zajmuje się genezą i funkcją kapituł tworzonych przez grupy kanoników różnego pochodzenia oraz powoływanych przez różnych fundatorów (biskupi, książęta, możnowładcy). W drugim rozdziale został ukazany proces powstania i cele istnienia kapituł kolegiackich od XIV do połowy XVI w. W trzeciej części autorka, sięgając po statuty kapitulne, ukazuje ustrój korporacji kanonickich, poczynając od przyjmowania nowych członków i ich wprowadzenia do grupy po obrzędy i zasady obowiązujące w takich grupach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zebrania i zjazdy kapituł. Przeprowadzone studia nad wspólnotami kolegiackimi swoim zakresem wkraczają w obszar badawczy takich dyscyplin jak historia kościoła, historia prawa, liturgika i dotyczą węzłowych zagadnień dziejów społecznych i gospodarczych. Publikacja została zaopatrzona w rozbudowany indeks osobowo-geograficzny i bogatą bibliografię źródeł i literatury przedmiotu.

Może spodoba się również…

 • Dodaj do koszyka

  W europejskiej wspólnocie cysterskiej

  Anna Galar

  42,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Skarbowość papieska w Polsce w latach 1378-1431

  Stanisław Szczur

  17,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu

  Marek Daniel Kowalski

  31,00