Mieszko Bolesławowic 1069-1089

Podtytuł: 32

Autorzy: Krzysztof Benyskiewicz

Ilość stron: 232

Format: B6

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-56-9

Pozostałe informacje

Postać Mieszka, syna Bolesława Śmiałego, nie doczekała się dotychczas osobnej monografii. Autor książki podjął ambitne zadanie odtworzenia biografii królewicza na tle historycznym epoki, konfrontując szczupłe dane kroniki Galla Anonima z przekazami roczników polskich i kroniki węgierskiej. Rozumiejąc w pełni ograniczenia poznawcze współczesnego badacza, dokonał wielu interesujących ocen i analiz źródłowych. Książka przedstawia całą gamę zagadnień szczegółowych i ich wzajemnych współzależności rekonstruowanych w korelacji z poglądami obszernej literatury. Krzysztof Benyskiewicz podjął rzeczową dyskusję z poglądami innych, zweryfikował je i uzupełnił własnymi hipotezami. Zwraca przy tym uwagę jego wnikliwość i wyważenie połączone z kulturą słowa. Książka dowodzi kompetencji badawczych Autora, jego znakomitej erudycji oraz troski o to, by fakt historiograficzny nie odbiegał od faktu źródłowego. Frapujący temat i atrakcyjna forma czynią publikację Krzysztofa Benyskiewicza interesującą zarówno dla historyka (opracowanie wzbogacone indeksem), jak i dla licznych miłośników tej nauki.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl