Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320

Podtytuł: 32

Autorzy: Jacek Maciejewski

Data wydania: 2003

Ilość stron: 312

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-28-3

Pozostałe informacje

Ciekawa, bogato udokumentowana, erudycyjna i dobrze napisana książka, prezentująca wyniki badań nad episkopatem polskim doby rozbicia dzielnicowego. Stanowi znakomite dopełnienie dotychczasowych badań polskich nad biskupami metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Autor charakteryzuje polski episkopat jako grupę społeczno-zawodową oraz podejmuje próbę nakreślenia sylwetki ówczesnego biskupa ordynariusza i jego drogi do biskupstwa na podstawie analizy przepisów prawa kanonicznego, przebiegu kanonicznej elekcji oraz tzw. czynników pozaprawnych decydujących o awansie na urząd biskupi. Podstawę źródłową rozprawy stanowią: dokumenty, formularze dokumentów, żywoty biskupów i ich katalogi, kroniki, roczniki, księgi zmarłych, nekrologi, kalendarze wreszcie konstytucje soborowe, statuty legackie i synodalne. Rozprawę wzbogacają obszerna bibliografia przedmiotu, niezwykle starannie udokumentowany katalog 84 biskupów metropolii gnieźnieńskiej oraz obszerne streszczenie w języku angielskim.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl