Magdalena Michniewska: Rośliny w małopolskim gotyckim malarstwie tablicowym 1420-1540

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie autorstwa Magdaleny Michniewskiej to próba pierwszej kompleksowej analizy przedstawień roślinnych z gotyckich obrazów tablicowych Małopolski z lat 1420–1540. W książce omówiona została ewolucja sposobu obrazowania roślin w czasie objętym... więcej
Michniewska_OKLADKA_www_ok-00ad1a69b3103e1c27c1e55d490f47f1.jpg

Modus. Prace z historii sztuki, XIV, 2014, red. nacz. Andrzej Betlej

50zł
Dodaj do koszyka
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” od 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z historii sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów naukowych... więcej
Modus_2014_okladka-245194a6dbd4201b4d52f6d0bb9e19e7.jpg

Jakub Adamski: Sklepienia pseudopoligonalne w architekturze gotyckiej

39zł
Dodaj do koszyka
Rozprawa Jakuba Adamskiego jest wybitnym studium poświęconym problematyce sklepień pseudopoligonalnych, zakreślonym z rozmachem w ogólnoeuropejskiej perspektywie. Autor z wielką erudycją i starannością przedstawia historię tego specyficznego fenomenu sklepień gotyckich na terenie... więcej
Adamski_OKLADKA_12mm_DO_DRUKU-b023d9fcda970c6682a85a76dcb445b7.jpg

Modus. Prace z historii sztuki, XII-XIII, 2013, red. nacz. Andrzej Betlej

47zł
Dodaj do koszyka
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” od 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z historii sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów naukowych... więcej
Modus_12-13_okladka-b4deef2199088244d972ffd0b83a18f3.jpg

Dobrosława Horzela: Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440-1477

Do sprzedaży trafiła książka Dobrosławy Horzeli „Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440-1477” Okładka miękka ze skrzydełkami ● format A4 ● ss. 292 ISBN 978-83-61033-58-5 ● Kraków 2012   spis treści więcej
Horzela_okladka-1bf3cbd3fc403a4b17b2f857ccae1fce.jpg

Andrzej Betlej: Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku

To niezwykle bogato udokumentowana materiałowo (mowa tu nie tylko o sztuce, ale licznych archiwaliach: listach, diariuszach, rachunkach dworskich odnalezionych na terenie Polski, Ukrainy, Litwy oraz Włoch) i nowatorsko ujęta, erudycyjna próba jednoczesnego i całościowego zanalizowania... więcej
Sibi_Deo_Posteritati-dbe442de6687f619b472c059ed336301.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 4, opracował Piotr Rabiej

Czwarty tom serii wydawniczej „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” opracowany przez Piotra Rabieja jest poświęcony inskrypcjom i herbom znajdującym się w zabytkowych obiektach Kamieńca Podolskiego. W polskiej świadomości historycznej stolica Podola... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki-c602cf03dcf9235b938a7ad33dffd362.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 3, opracował Andrzej Marzec

21zł
Dodaj do koszyka
Seria wydawnicza „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” to wspólne przedsięwzięcie „Societas Vistulana” i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest publikacja tekstów inskrypcji i opisów herbów z obiektów znajdujących się w dawnych i... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki_dawnej-1d54ec19032672e040e5ec9af2c99f2c.jpg

Renesansowy dwór (lamus) w Hawłowicach Górnych. Historia, aspekty artystyczne i konserwatorskie, pod redakcją Mariana Wolskiego

Zbiór artykułów poświęconych cennemu, a rzadkiemu zabytkowi architektury rezydencjonalnej z początku doby nowożytnej na Podkarpaciu, jakim jest tzw. lamus w miejscowości Hawłowice Górne, w województwie podkarpackim. Zakres problematyczny monografii jest rozległy: prezentuje ona... więcej
Renesansowy_dwr-4284aecb138b8130412f7f9cea3d27ca.jpg

Andrzej Laskowski: Jasło w dobie autonomii galicyjskiej. Miasto i jego przestrzeń

Książka napisana przez historyka sztuki, który w tym tomie koncentruje się jednak przede wszystkim na kwestiach historycznych i urbanistycznych. Jaśle w zakresie legislacji i w samej jego przestrzeni. Publikacja opowiada o czasach, w których miasto przeżywało niespotykany w swych dziejach... więcej
Jaso_w_dobie_autonomii-1107870660f1825b2d4351751b0339a5.jpg

Mieczysław Rokosz: Dzwony i wieże Wawelu

Na wieżach Wikaryjskiej, Zegarowej i Zygmuntowskiej wieńczących wawelską katedrę rozmieszczono 10 zabytkowych dzwonów , wśród nich najstarszy – Nowak (jakoby jeszcze z XIII w.) oraz największy – Zygmunt, dziś już symbol narodowy, sławiony w sztuce i literaturze. Właśnie... więcej
Dzwony_i_wiee_Wawelu-65601f5825db76f7780aa5c31ee8480d.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 2, opracował Piotr Kuliszewicz

Seria wydawnicza „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” to wspólne przedsięwzięcie „Societas Vistulana” i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest publikacja tekstów inskrypcji i opisów herbów z obiektów znajdujących się w dawnych i... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki2-84427b22cbeb219298fcb96020a84afc.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 1, opracowała Agnieszka Biedrzycka

Seria wydawnicza „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” to wspólne przedsięwzięcie „Societas Vistulana” i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem jest publikacja tekstów inskrypcji i opisów herbów z obiektów znajdujących się w dawnych i obecnych... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki1-fb889fb43fe9a93725c727a1436bad09.jpg

Inskrypcje polskich grobów na cmentarzach Podola, tom I, red. Wojciech Drelicharz

Otwierające nową serię wydawnictwo z zakresu epigrafiki poświęcone inskrypcjom na licznie zachowanych, choć zaniedbanych i niszczejących, polskich nekropoliach jednej z ziem kresowych dawnej Rzeczypospolitej. Publikacja jest owocem kilkuletniej inwentaryzacji polskich inskrypcji i... więcej
Inskrypcje_polskich-97ac2ac159211ae2e1e9cc26dc6c2dd4.jpg

Andrzej Betlej: Paweł Giżycki SJ architekt polski XVIII wieku

Książka Andrzeja Betleja, znawcy sztuki dawnych Kresów, stanowi jedno z najważniejszych dokonań ostatnich lat w zakresie badań nad architekturą późnobarokową Rzeczypospolitej. Bogactwo materiału oraz interpretacje Autora, ukazujące nowe perspektywy badawcze, przybliżają twórczość... więcej
Pawe_Giycki-5f7b16cfac280e10b2cd430e6550d742.jpg
Polski English