Andrzej Laskowski: Jasło w dobie autonomii galicyjskiej. Miasto i jego przestrzeń

Książka napisana przez historyka sztuki, który w tym tomie koncentruje się jednak przede wszystkim na kwestiach historycznych i urbanistycznych. Jaśle w zakresie legislacji i w samej jego przestrzeni. Publikacja opowiada o czasach, w których miasto przeżywało niespotykany w swych dziejach... więcej
Jaso_w_dobie_autonomii-1107870660f1825b2d4351751b0339a5.jpg

Konrad Wnęk, Lidia A. Zyblikiewicz, Ewa Callahan: Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938

W książce autorzy omawiają najistotniejsze zagadnienia demograficzne miasta. W pracy przedstawiona została najpierw sama liczba ludności wraz z jej podziałem na wyznania i skład językowy; nie pominięto przy tym kwestii zmian wyznania mieszkańców. Przeprowadzono analizę zmian struktury... więcej
Ludno_nowoczesnego_Lwowa-378f4d93ca4c475d806e7a9274173177.jpg

Mirosław Sikora: Kuźnia broni III Rzeszy. Niemiecki przemysł zbrojeniowy na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej

Zlokalizowany na Górnym Śląsku niemiecki przemysł zbrojeniowy rozwijał się i modyfikował wraz ze zmieniającymi się priorytetami wojennymi III Rzeszy, stając się z biegiem czasu jednym z najważniejszych elementów gospodarki prowadzącego działania militarne państwa. Wykorzystując... więcej
Kunia_broni_III_Rzeszy-51b03155bd624efeaa267f1445e713dc.jpg

Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku, pod redakcją Adama Dziuroka, Bernarda Linka, Krzysztofa Tarki

Zbiór trzynastu artykułów poświęconych stalinizmowi i jego regionalnemu wymiarowi oraz przyczynom i skutkom „odwilży” roku 1956. Autorzy skoncentrowali swoją uwagę na charakterystycznych cechach systemu totalitarnego obecnych w realiach Górnego Śląska po 1945 r. W ich polu... więcej
Stalinizm_i_rok_1956-e738acb29a80760d4dc4dec858134982.jpg

Tomasz Kurpierz, Przemysław Piątek: "Dobić wroga". Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Źywiecczyźnie (1945-1947)

Starannie odtworzona różnorodność akcji podejmowanych przez komunistyczny aparat represji w celu zniszczenia niepodległościowego podziemia zbrojnego działającego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie w latach 1945-1947. W dwóch pierwszych częściach („Przeciwnicy” i... więcej
Dobi_wroga-3a5af0215d51fc347c5eda8ea96c6c45.jpg

Monika Olewińska: Federalizm w Unii Europejskiej i w Niemczech. Modele i powiązania

5zł
Dodaj do koszyka
Kwestia – czy Unia Europejska ma rozwijać się w kierunku systemu federalnego, czy pozostać luźnym związkiem państw narodowych, należy do najbardziej kontrowersyjnych problemów w dyskusjach o przyszłości UE. Doskonałą pomocą w spojrzeniu na to zagadnienie jest niniejsza książka.... więcej
Federalizm_w_Unii_Europejskiej-0383b943458987286cb179f932cb1317.jpg

Dariusz Węgrzyn: Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956

Publikacja wypełniająca lukę w historiografii polskiej opozycji antykomunistycznej po II wojnie światowej – poświecona narodowemu nurtowi podziemia na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Przedmiotem rozważań są tu powojenne środowiska narodowe, rozumiane głównie... więcej
Aparat_bezpieczestwa_pastwa-d90b4d94632ddb2cd8671f0c0ea893f8.jpg

Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy, pod redakcją Christopha Böhra i Stephana Raabego

7zł
Dodaj do koszyka
W niniejszym zbiorze polscy i niemieccy naukowcy (socjologowie, teolodzy) oraz politycy – co pozwala na prawdziwą konfrontację różnorodnych ujęć tytułowego zagadnienia – koncentrują się na myśli Karola Wojtyły, jak również na zasadach relacji społecznych, które głosił jako... więcej
Nowy_porzdek_wolnoci-13ba83e9f1878704400484f3769c2860.jpg

Jerzy Kranz: Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej

5zł
Dodaj do koszyka
W toku debaty nad przyszłym ustrojem Unii wynikło wiele istotnych nieporozumień na skutek różnego (często błędnego) rozumienia terminów i zasad działania UE. Konsekwencje polityczne tego zjawiska potrafią być wyjątkowo negatywne. Wystarczy wspomnieć następstwa nieporozumienia... więcej
To_prawne_dyskusji-b1fbe16a2c5308ff753e92deea11d7ec.jpg

Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory - 19 I 1947, pod redakcją Michała Wenklara

25zł
Dodaj do koszyka
Zbiór artykułów po konferencji zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział w Wierzchosławicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, w 60. rocznicę wyborów z... więcej
Koniec_jataskich_zudze-2dfdf74d352a384b8d1108bb4c51f8f6.jpg

Elżbieta Jakimek-Zapart: Nie mogłem inaczej żyć... Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci

Album poświęcony jest ppłk. Łukaszowi Cieplińskiemu (1913-1951), bohaterowi Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1945) i Drugiej Konspiracji (1945-1947), inspektorowi Inspektoratu Rzeszów AK, organizatorowi struktur „NIE” i Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj w Obwodzie Kraków, a w... więcej
Nie_mogem_inaczej_y-50f7ef0a8b66c1890368c5cdac64cf1c.jpg

Ziemianie wobec okupacji 1939-1945, pod redakcją Michała Wenklara

Znaczenie zaangażowania ziemian w działalność Polskiego Państwa Podziemnego w latach okupacji niemieckiej jest nie do przecenienia. Z jednej strony współtworzyli i finansowali oni działającą legalnie w Generalnym Gubernatorstwie Radę Główną Opiekuńczą, która była de facto... więcej
Ziemianie_wobec_okupacji-46566a709a8180c90c9fc492694aab6c.jpg

Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod redakcją Filipa Musiała

40zł
Dodaj do koszyka
Precyzyjnie rzecz ujmując, nie istnieje coś takiego jak „teczka IPN-owska”. W gromadzonym od 6 lat przez IPN zasobie znalazły się archiwalia wytworzone m.in. przez bezpiekę, w tym materiały nazywane obiegowo „teczkami”. To bardzo wyjątkowy zbiór źródeł historycznych. Jego... więcej
Wok_teczek_bezpieki-03dd5a92bacc513e174b7c4a7926d52d.jpg

Mieczysław Rokosz: Dzwony i wieże Wawelu

Na wieżach Wikaryjskiej, Zegarowej i Zygmuntowskiej wieńczących wawelską katedrę rozmieszczono 10 zabytkowych dzwonów , wśród nich najstarszy – Nowak (jakoby jeszcze z XIII w.) oraz największy – Zygmunt, dziś już symbol narodowy, sławiony w sztuce i literaturze. Właśnie... więcej
Dzwony_i_wiee_Wawelu-65601f5825db76f7780aa5c31ee8480d.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 2, opracował Piotr Kuliszewicz

Seria wydawnicza „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” to wspólne przedsięwzięcie „Societas Vistulana” i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest publikacja tekstów inskrypcji i opisów herbów z obiektów znajdujących się w dawnych i... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki2-84427b22cbeb219298fcb96020a84afc.jpg
Polski English