Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, tom 5

Data wydania: 2018

Ilość stron: 588 (456 + 132) p.

Rodzaj oprawy: hardcover

Miejsce wydania: Kraków

Pozostałe informacje

Piąty tom serii „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie”, wydawanej pod redakcją Wojciecha Drelicharza od 2005 r., został opracowany przez Agnieszkę Biedrzycką. Tom obejmuje edycję treści inskrypcji i znaków herbowych znajdujących się na obszarze ziemi halickiej w granicach przedrozbiorowych. Inwentaryzacją objęto zabytki zachowane w kościołach, kaplicach, zamkach, pałacach i innych budynkach oraz na pomnikach i figurach przydrożnych, wykonane przez rokiem 1945, kiedy to teren ziemi halickiej włączono do ZSRR. W obrębie tak zakreślonych granic terytorialnych, chronologicznych i tematycznych w 99 miejscowościach zidentyfikowano 356 jednostek inskrypcyjnych, z których część obejmuje po kilka lub kilkanaście napisów, oraz w 33 miejscowościach 60 jednostek heraldycznych, obejmujących łącznie 101 herbów. Najstarsze inskrypcje pochodzą z XVI w., ostatnie zaś – z 1944 roku. Edycja treści napisów i znaków heraldycznych została uzupełniona dokładnym opisem obiektów zabytkowych, zestawieniem wcześniejszych wydań inskrypcji oraz wykazem podstawowej literatury. Ponadto publikacja zawiera bogaty materiał ikonograficzny (264 zdjęć) oraz rozbudowane indeksy.

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Książka jest udostępniania bezpłatnie. Osoby zainteresowane zamówieniem prosimy o kontakt mailowy: dystrybucja@vistulana.pl